Direkt till innehållet

Snabbfäste för installation

Håll klockan med vänster hand och för in fjäderstången längst bort från brytaren i hålet på insidan av sockeln.

Håll ner fjäderstångens stift och tryck sedan i motsatt riktning. Rikta in det andra stiftet mot hålet på insidan av den andra behållaren och lossa det.