Μεταβείτε απευθείας στο περιεχόμενο

Land

Τι είναι το WolfMag;

Το WolfMag είναι η απάντησή μας στο MagSafe της Apple για το iPhone. Το WolfMag είναι 100% συμβατό με όλα τα προϊόντα MagSafe.
Οι μαγνήτες στα προϊόντα WolfMag είναι τοποθετημένοι τόσο τέλεια ώστε η αποτελεσματική φόρτιση έως και 15 W είναι δυνατή χωρίς προβλήματα.

Όλα τα προϊόντα έχουν ελεγχθεί από τον αυστηρό ποιοτικό μας έλεγχο. Κατά το σχεδιασμό του προϊόντος, δόθηκε μεγάλη προσοχή στην αρμονική αλληλεπίδραση όλων των προϊόντων.