Μεταβείτε απευθείας στο περιεχόμενο

Land

Προθεσμίες παραγγελιών για τα Χριστούγεννα 2022

Οι παραγγελίες με διεύθυνση παράδοσης στη Γερμανία παραλαμβάνονται έως την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 2022 στις 11:00 π.μ. συνήθως θα παραδίδονται έως το Σάββατο 24 Δεκεμβρίου 2022.

Οι παραγγελίες με διεύθυνση παράδοσης που είναι άμεσα γειτονικές με τη Γερμανία (Δανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Αυστρία, Τσεχία και Πολωνία που παραλαμβάνονται έως την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022 στις 4:00 μ.μ. θα αποστέλλονται συνήθως μέχρι το Σάββατο 24 Δεκεμβρίου , παραδόθηκε το 2022.

Οι παραγγελίες με διεύθυνση παράδοσης στην Ιταλία ή τη Γαλλία που παραλαμβάνονται έως τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022 στις 4:00 μ.μ. θα παραδίδονται συνήθως έως το Σάββατο 24 Δεκεμβρίου 2022.

Παραγγελίες με διεύθυνση παράδοσης στη Σλοβενία, την Κροατία, την Ισπανία, την Πορτογαλία που παραλαμβάνονται έως την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2022 4:00 μ.μ. θα αποσταλεί συνήθως με παράδοση έως το Σάββατο 24 Δεκεμβρίου 2022.